Αντιμετώπιση Πόνου (Pain Manipulation)

 

Αντιμετώπιση Πόνου (Pain Manipulation)

 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως ο πόνος είναι “απλώς” το αποτέλεσμα και όχι η ίδια η αιτία του προβλήματος που βιώνουμε. Για εμάς, στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας PhysiolysiS, ειδικά στις πρωταρχικές συνεδρίες αποτελεί κύριο στόχο η ανακούφιση του πόνου κι αυτό, διότι όσο υπάρχει ο πόνος δεν μπορούμε να φτάσουμε στο βαθύτερο, πραγματικό αίτιο που τον προκαλεί. Αρχικά λοιπόν διαγιγνώσκουμε τον πόνο και τι τον προκαλεί, τον ανακουφίζουμε και κατόπιν ακολουθεί η θεραπευτική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται με τη Χειροθεραπεία (Manual Therapy) και τη Θεραπευτική Γυμναστική.

 

Οι τελευταίες έρευνες που αποτελούν τη βάση, πάνω στην οποία στηρίζονται οι φυσιοθεραπευτικές αλλά και χειροθεραπευτικές μέθοδοι, αναφέρονται στο Βιοψυχοσωματικό Μοντέλο του Πόνου (βλέπε άρθρο). Ο στόχος της ανακούφισης του ασθενούς από τον πόνο, επιτυγχάνεται με Παραδοσιακή Φυσικοθεραπεία (ηλεκτροθεραπεία, θερμά-ψυχρά επιθέματα), Τεχνικές Χειροπρακτικής (manual therapy), Ξηρά Βελόνα, Κινητοποίηση Περιτονίας (myofascial release) και Kinesiotaping.